Adatvédelmi nyilatkozat

Merida Kerékpár Webáruház (meridawebaruhaz.hu) Adatvédelem

 

A megrendelők személyes adatainak felhasználása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik. Valamennyi felhasználónak résztvevőnek korlátozás nélkül joga van bármikor elérni, módosítani vagy törölni bármely, az összes általa megadott információt. A folyamatban lévő teljesítések és a már teljesített szerződések tekintetében a vonatkozó számviteli és adózási jogszabályok rendelkezései alapján, és jogvita esetén az esetleges jogérvényesítés érdekében a Szállító köteles megőrizni a szerződéses dokumentációt (a szerződést, azaz a megrendelőt és a visszaigazolást, a szerződéssel összefüggésben a felek között létrejött dokumentumokat, valamint a számlák tőpéldányait) a jogszabályokban előírt elévülési határidőig. Ennek megfelelően a Szállító, mint eladó a vevők adatait kizárólag a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve adja át célhoz kötötten a teljesítéshez szükséges mértékben a fuvarozást végző alvállalkozójának, vagy célhoz kötötten és a szükséges mértékben a vonatkozó jogszabályi előírások teljes körű megtartásával enged betekintést a számviteli-, könyvviteli nyilvántartását vezető illetve ellenőrző harmadik személyeknek, hatóságoknak és jogérvényesítés esetén az illetékes bíróságnak, vagy békéltető – közvetítő – testületeknek.

 

Vásárlói érdekvédelem

Amennyiben műszaki, vagy egyéb jellegű kifogását, vagy panaszát üzletünkben nem tudta érvényesíteni, és úgy érzi, hogy sérelem érte, jogorvoslatot a honlap elején feltüntetett felügyeleti szerveknél tehet.

 

A szerződéskötés és teljesítés vonatkozásában jelen Általános Szállítási Szerződési Feltételben nem szabályozott kérdésekben, a jelen szerződésben megjelölt jogszabályokon túlmenően Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Jó kerékpározást kívánunk!

MERIDA KERÉKPÁR Webáruház (meridawebaruhaz.hu)